เกี่ยวกับ เรือเกาะกูดปริ๊นเซส


ปี 2545 บริษัทได้เปิดบริการเดินเรือโดยสารประเภทเรือเร็ว (Speed Boat) เป็นรายแรก โดยสารระหว่าง ตราด (แหลมศอก) เกาะหมาก (อ่าวนิด) และเกาะกูด (บ้านคลองมาด) ชื่อเร็ว “สิริไวทย์” Siriwhite Speed Boat.

ปี 2546 บริษัทได้เปิดบริการเรือโดยสารประเภทเรือด่วน (Express Boat) โดยสารระหว่าง ตราด (บ้านด่านเก่า) เกาะกูด (สะพานน้ำลึก) ชื่อเรื่อด่วน “นิลมังกร” Ninmangkorn Express Boat.

ด้วยบริการที่เป็นเลิศ จริงใจกับลูกค้าทุกระดับ....จึงมีผู้ใช้บริการมากที่สุดตลอดมา

ปี 2550 บริษัทมีแนวคิดในการบริการ ที่จะรวมจุดเด่นของเรือทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกัน คือเป็นเรือที่มีความเร็วสูง แบบเรือเร็ว (Speed Boat) เป็นเรือที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย สุดท้ายคือราคาที่ประหยัดแบบเรือด่วน (Express Boat)

*แนะนำการเดินทางไป เกาะกูด แหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่พักเกาะกูด

ด้วยบริการที่เป็นเลิศ...จริงใจต่อลูกค้า...คุ้มค่าแก่การเดินทาง...คือการบริการของเรา...


เกาะกูด ปริ๊นเซสที่อยู่: เลขที่ 183 หมู่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

มือถือ: 08-2878-9900, 08-6126-7860

อีเมล์: info.kohkoodprincess@gmail.com

เวบไซต์: www.kohkoodprincess.com

Line: @kohkoodprincess

Kohkood Princess : High Speed Boat
เราบริการด้วยใจ เพื่อความสุขของลูกค้า

Facebook Fan Page

ที่พักเกาะกูด

Line Kohkood Princess Official