โปรโมชั่น ไป-กลับกับเรือนิลมังกร

ตารางเวลา / ค่าโดยสาร

ตราด -> เกาะกูด   เวลา  12.30 น.     ราคา  300.-/ท่าน
เกาะกูด -> ตราด   เวลา  10.00 น.     ราคา 300.-/ท่าน
พิเศษ  จอง ไป-กลับ  เพียง  600.-/ท่าน  (ชำระเงินก่อนวันเดินทาง) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

* เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

ฟรี รถ รับ – ส่ง ระหว่างท่าเรืออ่าวสลัด (เกาะกูด) – ที่พัก / รีสร์อทต่าง ๆ

ราคาเด็ก 1- 9 ปี ราคาคนละ 150 บาท

บริการ

มีรถบริการ รับ-ส่ง ตามเวลาเรือ

  - ในขนส่งจังหวัดตราด ที่ช่องจอดรถที่ 25

  - รับตามโรงแรม / เกสต์เฮ้าส์ในเมือง

  - เวลาที่รับ เริ่ม 10.30 – 11.30 น. ถ้าเกินกว่า 11.30 น.

*** ในกรณีที่มาเกินเวลา 11.30 น. ลูกค้าต้องหารถมาท่าเรือเอง

 

ค่าบริการ เด็ก 1 – 9 ปี คนละ 20 บาท ผู้ใหญ่ คนละ 40 บาท

ข้อมูลการเดินทางมาตราด  เพื่อให้ทันเรือเกาะกูดปริ๊นเซส

เอกมัย

บริษัทเชิดชัยทัวร์ รถทัวร์ รอบตี 5 จะถึงขนส่งตราดประมาณ 11.30 น.

 

หมอชิต

รถตู้ กรุงเทพฯ – ตราด รอบตี 4 / 5 จะถึงขนส่งตราดประมาณ 11.30 น.

Latest News.

คลิ๊กเดียวเที่ยว 4 เกาะ
เกาะกูดปริ๊นเซส เปิดบริการทัวร์สุดคุ้ม นำท่องเที่ยว 4 เกาะ
ประกอบด้วย หมาก-รัง-ยักษ์-เทียน ด้วยราคาสุดพิเศษ โดยพาเที่ยวชมอัญมณีแห่งท้องทะเลตราด ดำน้ำชมปะการัง

วันเดย์ ทริป เกาะกูดปริ๊นเซส
เกาะกูดปริ้นเซส จัดแพคเก็จทัวร์สุดคุ้ม กับการทัวร์ เกาะกูด 1 วัน ที่จะพาท่านได้พบกับการพักผ่อนที่สุดแสนพิเศษ ในราคา

ที่เร้าใจ รับรองความประทับใจกับการท่องเที่ยวในทริปนี้

ประติมากรรมช้างไทยใต้ทะเล
เป็นการนำเอาช้างมงคลของไทยตามความเชื่อ และศรัทธา
ในวรรณคดี จัดสร้างเป็นประติมากรรม จำนวน 9 เชือก นำมา
วางไว้เพื่อเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและอนุรักษ์ทรัพยากร

Facebook Fan Page

ที่พักเกาะกูด

Line Kohkood Princess Official